Vlag van NoordscheschutHelptekst

 

 


Niet vergeten (zie agenda).......

01 jul.: Oldtimerdag
01 jul.: NK Jeu de Boules
08 jul.: Oud papier
27 aug./ 2 sept.: Feestweek

Direct naar:
• Stelling van de maand
Agenda
Kunst & Cultuur N'schut
De Schutsborgh
De Cirkel
Commissie Feestweek
De Schutse Bengel
In de media
Links naar andere sites
Gastenboek
Rusland Kinderhulp N'Schut
Noordscheschut voor Gambia

Bent U al lid van Plaatselijk Belang Noordscheschut?

Laatste nieuws:.

Welkom op de website van Noordscheschut.

(laatst bijgewerkt op 24 juni 2017)

1 juli 2017:

NK Jeu de Boules

(Boules Doar terrein

Noordscheschut)

Deze website geeft u informatie en actueel nieuws over het dorp Noordscheschut. Zaken waar u als inwoner van Noordscheschut direct of indirect mee te maken hebt en waar u wellicht meer over wilt weten.  Echter ook voor niet-inwoners van Noordscheschut is deze site de moeite van het bekijken waard. Naast actueel nieuws kunt u op de
site ook een stukje historie terugvinden.

Nieuwe berichten / aanvullingen / fouten?
Heeft U nieuwe berichten of aanvullingen of constateert u fouten,
aarzel dan niet om dit door te geven aan de webmaster.

Het is uw en ons belang om de site actueel en correct te houden!!!

 

 


Via het menu van Plaatselijk Belang wordt U op de hoogte gehouden van de zaken waarmee deze vereniging zich bezighoudt. De vergaderdatums zijn aangegeven, van de recente vergaderingen zijn de hoofdpunten kort samengevat en u kunt achterhalen wie u moet benaderen voor vragen, problemen en verzoeken.


Binnen het Buurtbeheer werken gemeente, woningstichtingen, politie en de Stichting Welzijnswerk samen teneinde de leefbaarheid in het dorp te waarborgen; belangrijk is dat door de inwoners tijdig en duidelijk wordt aangegeven waar verbeteringen gewenst zijn. Via deze site kunnen online meldingen worden ingediend en kunnen te zijner tijd deze meldingen ook online worden gevolgd; alle meldingen zullen door buurtbeheer zorgvuldig worden afgehandeld en teruggekoppeld naar de inwoners.


De smederijen zijn een belangrijk initiatief in de dorpen en wijken van Hoogeveen. Op deze site kunt u beknopte informatie vinden over de activiteiten van de dorpssmederij van ons dorp; voor detail informatie wordt u doorverwezen naar de sites van de smederijen.


In Noordscheschut zijn enkele belangrijke projecten gaande zoals de aanleg van een eigen begraafplaats en de nieuwe woningbouw; het verloop van deze projecten, de huidige stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen zullen nauwgezet worden gevolgd.

 

Naar top


Klik op het vraagteken voor informatie over de werking van de website